Drogi Rodzicu,

   Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej tworzenia sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do dbania o zdrowie, sprawność ruchową. Ankieta zostanie wysłana pocztą elektroniczną. Dla osób nieposiadających adresu e-mail, ankiety będą dostępne w linku: https://goo.gl/forms/QZcJRDkMYzfQsC1K2  (należy skopiować i Czytaj więcej …